Referat af generalforsamling den 4/6-2000

Der var mødt 36 deltager op til generalforsamlingen med i alt 17 Rx'er.
En Rx-2, en Rx-5, seks Rx-7 første generation og ni Rx-7 anden generation.
22 af deltagerne blev medlemmer. Ydeligere 2 melder sig ind ved at gå i Unibank
og indbetale kr. 300,00 på vores konto: 1345 7554-356-553.

1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Formandens beretning


4. Godkendelse af regnskab


5. Vedtægtsændringer


6. Fastsættelse af kontingent


7. Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


8. Valg af revisor og revisorsuppleant


9. Indkomne forslag

10. Eventuelt


Bestyrelsen består nu af:


Back - Tilbage