Referat af generalforsamling den 19/5-2001

Der var mødt 25 deltager heraf 16 medlemmer op til generalforsamlingen med i alt 13 Mazda Rx'er.
6 stk. Mazda Rx-7 første generation og 7 stk. Mazda Rx-7 anden generation.

Medlemstallet er nu på 26.
Yderligere 1 melder sig ind ved at gå i Unibank
og indbetale kr. 300,00 på vores konto: 1345 7554-356-553.

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

Steen Øhlenschlæger gav ordet til formanden.

3 Formandens beretning

4 Godkendelse af regnskab


5 Vedtægtsændringer


6 Fastsættelse af kontingent


7 Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


8 Valg af revisor og revisorsuppleant


9 Indkomne forslag


10 Eventuelt


Nye medlemmer bydes velkommen i klubben.

Steen Øhlenschlæger takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen består nu af:


Back - Tilbage