Bestyrelsesmøde den 06-05-2001

1. Opfølgning af sidste møde

2. Formanden's indslag
3. Kasseren's indslag
4. Brev ( indkomne og udgående )
5. Redaktionsindslag
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt
Back - Tilbage